Aanbevelingen om de mensenrechten van ouderen die kwetsbaar zijn voor armoede te respecteren

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) en het Steunpunt tot bestrijding van armoede publiceren aanbevelingen over de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Deze sociale uitkering is een belangrijke bron van inkomsten voor ouderen die kwetsbaar zijn voor armoede, maar legt ook strenge voorwaarden op die bepaalde mensenrechten inperken. Zo mogen begunstigden van de IGO niet meer dan 29 dagen per jaar in het buitenland verblijven. Postbodes controleren of ze thuis zijn.  

Het FIRM en het Steunpunt tot bestrijding van armoede stellen zich vragen bij de verblijfsvoorwaarde en de proportionaliteit van de controle: “Als een postbode elk moment kan controleren of je wel thuis bent, heeft dat gevolgen voor je recht op privéleven. Mensen van een bepaalde leeftijd zijn bovendien niet altijd mobiel, terwijl postbodes slechts korte tijd blijven wachten. Dit is een heel ingrijpende maatregel, terwijl nog geen procent van de controles effectief een probleem aan het licht bracht.”   

De twee instellingen stellen voor om te evalueren of de verblijfsvoorwaarde en controle daarop de mensenrechten wel naleeft en om ouderen en hun organisaties te betrekken in dit proces. Ook voordat de federale Pensioendienst de beslissing neemt om de IGO op te schorten, zouden ouderen de gelegenheid moeten krijgen om gehoord te worden en hun argumenten naar voren te brengen. 

Bovendien merken het FIRM en het Steunpunt tot bestrijding van armoede op dat het maximaal aantal dagen in het buitenland hoger ligt voor andere sociale uitkeringen. Ze stellen dan ook voor om alles te harmoniseren, zodat ook begunstigden van de IGO maximaal 90 dagen naar het buitenland kunnen gaan, in plaats van de huidige 30 dagen.

Lees alle aanbevelingen 

naar boven