Asielzoekers hebben recht op een menswaardige opvang

Al sinds oktober slapen mensen  die in België asiel willen aanvragen op straat. Nochtans hebben zij recht op opvang. Hoewel een oplossing voor de opvangcrisis meermaals werd aangekondigd, worden ook deze week mensen genoodzaakt om bij vrieskou de nacht op straat door te brengen. Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens dringt aan op onmiddellijke maatregelen om deze mensen opvang te verlenen, en op structurele oplossingen om het recht op opvang beter te garanderen.

Mensen die hun land van herkomst ontvluchten, hebben het recht om in ons land een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Dit vloeit voort uit het internationaal recht. Terwijl hun verzoek onderzocht wordt, hebben ze recht op opvang. Dit werd vastgelegd in wet van 12 januari 2007, ook bekend als de opvangwet, en in de Europese richtlijn 2013/33. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan het gebrek aan opvang voor asielzoekers als een onmenselijke en vernederende behandeling beschouwd worden (zie bijv. EHRM, 2 juli 2020, arrest N.H. e.a. t. Frankrijk).

 

Recht op opvang ontzegd

In de praktijk gaat het er momenteel echter anders aan toe. Al sinds oktober moeten heel wat mensen, waaronder kinderen, dagen- of zelfs wekenlang op straat slapen voor ze een opvangplaats krijgen. Bovendien wordt het aantal mensen dat een verzoek om internationale bescherming kan indienen, bepaald op basis van het aantal beschikbare plaatsen.

Over het tekort aan (gepaste) opvang voor niet-begeleide minderjarigen trok o.a. het Kinderrechtencommissariaat al aan de alarmbel. Momenteel hebben alle minderjarigen wel opvang, maar zijn het vooral alleenstaande mannen die op straat terecht komen. Ook hun recht op opvang moet nochtans gegarandeerd worden.

 

Opvangnetwerk structureel uitbouwen

De oorzaak van deze crisis is een afbouw van de opvangcapaciteit. Er worden wel degelijk inspanningen geleverd door de overheid, Fedasil en heel wat anderen. Maar de afbouw van opvangplaatsen zorgt voor steeds terugkerende opvangcrisissen waarbij de mensenrechten geschonden worden.

Om gelijkaardige schendingen in de toekomst te voorkomen, is er nood aan meer structurele oplossingen, zoals bufferplaatsen die snel geopend kunnen worden wanneer meer mensen asiel aanvragen. Zo worden de mensenrechten van mannen, vrouwen en kinderen die in België internationale bescherming aanvragen, beter beschermd.

naar boven