Jaarplan 2022

In 2021 ontwikkelde het FIRM zijn eerste strategisch plan 2022-2025. Daarbij werden de visie en missie uitgeschreven en de krachtlijnen voor de eerstkomende jaren uitgezet. Het werd gevalideerd door de Raad van Bestuur op 19 juli 2021.

Dit eerste jaarplan beschrijft de acties die het FIRM in 2022 wil opzetten om de eerste tussentijdse strategische doelstellingen van dat plan te realiseren.

naar boven