Strategisch plan FIRM 2022 - 2025

Met dit eerste strategisch plan wil het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens uiteenzetten hoe het zal bijdragen tot de realisatie van zijn visie en missie. Het plan gaat daarbij uit van de wettelijke missie en opdrachten van het FIRM, van de huidige mensenrechtensituatie in België en van de rol van de diverse actoren op beleids-, institutioneel en middenveldniveau.

naar boven