Hulp bij mensenrechtenschendingen

Werden uw mensenrechten geschonden? Weet dan dat u er niet alleen voor staat. Er zijn in België heel wat officiële instellingen die gratis advies en informatie geven.

Discriminatie

Werd u slachtoffer van discriminatie? Als u werd gediscrimineerd op basis van gender, kan u terecht bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Bij alle andere vormen van discriminatie, kan Unia u verder helpen.

Unia

Discriminatie op basis van ras, afstamming, afkomst, huidskleur en nationaliteit, religie of levensbeschouwing, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand, vermogen, politieke en syndicale overtuiging, fysieke of genetische eigenschap, nationaliteit, sociale afkomst, geboorte, samenstelling van een gezin.

Vul het online formulier van Unia in

Bel het gratis nummer: 0800 12 800 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Discriminatie op basis van geslacht, zwangerschap/moederschap, geslachtsverandering, genderuitdrukking/genderidentiteit 

Vul het online formulier van het IGVM in

Bel het gratis nummer: 0800 12 800

Persoonsgegevens

Hebt u problemen i.v.m. het gebruik van uw persoonsgegevens? U kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De GBA biedt ook de mogelijkheid om een bemiddelingsverzoek of een informatieverzoek in te dienen. Als politiediensten of inlichtingendiensten uw gegevens verwerken, dan kunt u respectievelijk met het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) of met het Vast Comité I contact opnemen, omdat hiervoor een speciale procedure geldt.

Gegevens beschermings autoriteit (GBA)

Als uw eigen persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Download het klachtenformulier van de GBA

Bel het nummer 02 274 48 00 of 02 274 48 35 (van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12u)

Controleorgaan op de politionele informatie (COC)

Problemen met het gebruik van uw gegevens door de politie.

Vraag onrechtstreekse toegang tot uw persoonsgegevens in politiedatabanken.

Bel het nummer 02 549 94 20 (tussen 9u30 en 12u en tussen 14u en 16u)

Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)

Problemen met het gebruik van uw gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Dien een klacht in bij Comité I

Bel het nummer 02 286 29 11

Kinderrechten

Hebt u een klacht over onrecht tegenover een kind of jongere? Contacteer de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat

Stuur een e-mail naar de klachtenlijn 

Bel het gratis nummer: 0800/ 20 808 (tijdens schoolvakanties van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u)

Meer informatie op www.kinderrechten.be

Rechten van migranten

Hebt u vragen over uw rechten als migrant? Contacteer Myria voor informatie over uw rechten, advies over de volgende stappen in uw procedure of hulp bij het contacteren van de bevoegde instanties, uw advocaat of andere specialisten.

Vul het contactformulier van Myria in 

Bel het gratis nummer 0800 14 912 

Rechten in de gevangenis

Als u in de gevangenis onmenswaardig behandeld wordt, kan u voor bepaalde zaken terecht bij de Klachtencommissie van de commissie van toezicht van de gevangenis waar u verblijft.

Lees meer over de klachtencommissie 

Politie

Werd u onheus behandeld door de politie?

Het Comité P onderzoekt alle klachten die wijzen op een organisatorische of structurele disfunctie, op een ernstige individuele disfunctie, nalatigheid of fout.

Dien een klacht in bij het Comité P

 

U kan ook een klacht indienen bij de dienst intern toezicht van de politiedienst in kwestie of bij de AIG (Algemene Inspectie van de federale en lokale politie).

Dien een klacht in bij de AIG

Publieke en private ombudsmannen

Hebt u problemen (vb. onrespectvol behandeld, geen antwoord,…) met een administratie, dienst of een organisatie in de publieke of private sector? Er zijn heel wat ombudsmannen die u kunnen helpen met een waaier aan problemen (geld, pensioen, gezondheid…). Bij welke ombudsman u terecht kan met uw specifieke probleem, vindt u op de website van het netwerk van Belgische ombudsmannen.

Vooraleer u klacht bij een ombudsman indient, moet u wel eerst geprobeerd hebben om het probleem zelf op te lossen in overleg met de administratieve dienst of de organisatie in kwestie.

Ga naar de website van de ombudsmannen

Andere vragen

Juridische eerstelijnsbijstand (informatie)

Hebt u een vraag die geen betrekking heeft op bovenstaande thema’s? Op vaste momenten zetelen advocaten in een Justitiehuis, OCMW of Sociaal huis om eenvoudige juridische vragen te beantwoorden.

Zoek advies in uw buurt

Juridische tweedelijnsbijstand (advocaat)

Hebt u een advocaat nodig? Als u weinig verdient of onder een bepaalde categorie valt (vb. leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden, sommige asielzoekers) kunt u beroep doen op een pro deo advocaat. Als minderjarige hebt u hier altijd recht op. Wat u precies moet doen om een pro deo advocaat aan te vragen, leest u op de website van de Orde van de Vlaamse Balies.

Meer informatie over pro deo advocaten

naar boven