14 gevonden resultaten

Zoeken

Advies

Het recht op internet en netneutraliteit

Dit advies heeft betrekking op twee voorstellen tot herziening van de Grondwet die zijn ingediend met het oog op de wijziging van artikel 23 van de Grondwet.
Advies

Vaccinatieplicht en mensenrechten

Een update van het advies van 8 december 2021, naar aanleiding van de hoorzitting in de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen van het federaal parlement.
Advies

Wetsvoorstellen openbaarheid van bestuur

Via (passieve) openbaarheid van bestuur kan iedereen een aanvraag doen om toegang te krijgen tot documenten van de overheid die niet reeds algemeen beschikbaar zijn.
Advies

Verval van het recht tot sturen

Wanneer je lichamelijk ongeschikt bent om een motorvoertuig te besturen en niet uit eigen beweging je rijbewijs inlevert bij de gemeente, zou dat volgens een nieuw wetsvoorstel strafbaar kunnen worden. Het FIRM werd gevraagd om advies op dit voorstel.
Advies

Vaccinatieplicht, Covid Safe Ticket en mensenrechten

Er wordt steeds vaker geopperd om vaccinatie verplicht te maken en op bepaalde plaatsen mag je enkel binnen met een Covid Safe Ticket. Omdat zulke maatregelen allerlei vragen doen rijzen betreffende hun verenigbaarheid met de mensenrechten, heeft het FIRM beslist om op eigen initiatief hierover dit advies te verstrekken.
Advies

Het gebruik van algoritmen door de overheid

Het gebruik van algoritmen en artificiële intelligentie kan grote gevolgen hebben voor de rechten van de mens. In dit advies neemt het FIRM op eigen initiatief het wetsvoorstel onder de loep dat de transparantie wil vergroten voor overheidsbeslissingen die worden genomen op basis van algoritmen.
naar boven